https:www.derekenwinkel.nl

Winkelwagen is leeg

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

Doel van de regeling
Opzetten van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerlingen en deelnemers extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de sluiting van scholen of instellingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

Randvoorwaarden

 • Het bevoegd gezag bepaalt wie deelnemen aan het inhaal-en ondersteuningsprogramma
 • De leerlingen of deelnemers die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen hebben een reëel perspectief op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden dan wel studievertraging
 • Een onderwijsinstelling ontvangt nog geen geld voor de activiteiten die worden opgevoerd (niet via het Rijk en ook niet via een andere subsidie). Let op: deze subsidie kan wel in combinatie met de lente/zomerscholen en po-vo-mbo-subsidies
 • Het programma waar subsidie voor wordt aangevraagd vindt buiten de reguliere schooltijden plaats.
 • Tussenuren vallen tevens buiten reguliere schooltijd
 • De gekozen interventie past bij de doelgroep
 • Leerlingen en deelnemers kunnen niet worden verplicht deel te nemen aan de activiteit
 • Minstens 85% van de opgegeven leerlingen/deelnemers voltooien het inhaalprogramma
 • Examinering en diplomering blijft binnen de regulier onderwijstijd vallen
 • Per tijdvak kan een bevoegd gezag één aanvraag indienen. Let op: een aanvraag kan meerdere inhaal en ondersteuningsprogramma’s bevatten

Wat kan dit betekenen voor uw school?
De regeling biedt ontzettend veel mogelijkheden voor uw onderwijsorganisatie, waarbij u kan blijven aansluiten bij uw eigen ingezette visie en missie. Hier hoeft door deze impulssubsidie niet van afgeweken te worden. Aanvragen vanuit uw eigen kracht zorgen voor succes bij de aanvraag. Om concreet te worden waaraan gedacht kan worden bij de subsidie:

 • Personele lasten
 • Materiaalkosten
 • Inhuren externe partijen

Voorbeelden van activiteiten:

 • Zomerscholen
 • Weekendscholen
 • Begeleiding bij de beroepspraktijkvorming
 • Extra RT-uren

Onderdelen van de aanvraag
En specifiek voor het (v)mbo ter vervanging van praktijkervaring:

 • Ontwikkelen vervangende opdrachten
 • Ontwikkelen en inzetten extra activiteiten
 • Inzetten extra begeleiding

Indienperiodes
Er zijn drie rondes om in te dienen:
2 juni 2020 – 21 juni 2020 (uitvoeren 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020)
18 augustus 2020 – 18 september 2020 (uitvoeren 1 oktober 2020 tot 31 augustus 2021)
19 oktober 2020 – 1 november 2020 (uitvoeren 1 december 2020 tot en met 31 augustus 2021)

Hoogte subsidie

 • Een bedrag van 900 euro per leerling/deelnemer is beschikbaar
 • Dit bedrag is gemaximeerd tot 10% van het totaal aantal leerlingen/deelnemers van de instelling
 • Uitzondering op de maximering is of de instelling apcg-leerlingen of een achterstandsscore kent. Indien dit het geval is mag een instelling tot een maximum van 20% van het totaleleerling/deelnemersaantal aanvragen

Verder geldt dat in tijdvak 1 wordt aangevraagd als mbo-instelling slechts de helft van het maximum aan te vragen bedrag mag worden aangevraagd. De tweede helft kan in een tweede of derde tijdsvak worden aangevraagd. Let op: als hiervoor gekozen wordt wees bewust dat bij de ranking de instellingen die nog niet hebben aangevraagd voorrang krijgen. Pas als er geld overblijft wordt overgegaan op betaling van tweede aanvragen.

Wat kan De Rekenwinkel hierin betekenen?
De begeleiding van de aanvraag en vervolgens het schrijven van het projectplan en de uiteindelijke verantwoording is erg belangrijk. Hierin ontzorgen wij u. Met uw input, kunnen wij de subsidie aanvraag voor u schrijven. Dit is volledig op no cure-no pay basis.

Vernieuwende technologie is uitermate geschikt voor een aanvullend lesprogramma en hierin kunnen wij u op weg helpen met zowel de aanschaf van de apparatuur als de begeleiding van de docenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden:

 • Robotica. Het leren programmeren met behulp van een robot is niet alleen leuk, maar levert een grote bijdrage aan het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen.
 • Virtual Reality is een hele waardevolle toepassing voor het onderwijs. Mensen onthouden 10% van wat ze lezen, 20% van wat ze horen en zien, 75% van wat ze ervaren en 90% van zelf doen. Deze cijfers tonen aan hoe waardevol VR voor het onderwijs kan zijn, want een les in VR is een ervaring die je de rest van je leven bijblijft. VR is zeer geschikt om samenwerken en alle bijbehorende executieve functies verder te ontwikkelen. Iets wat in de COVID-19 periode wellicht is ondergesneeuwd omdat samenkomen niet mogelijk was.
 • 3D-Printing en Scanning zijn technologieën waar de leerlingen in de toekomst veel mee in aanraking gaan komen, maar die wel de nodige vaardigheid en kennis vragen. Daarnaast doet het onder andere een beroep op samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit en kritisch denken. Zo is het goed in te zetten om in groepsverband een real life probleem of uitdaging te lijf te gaan. Wat te denken van het ontwerpen en 3D-printen van gezichtsmaskers?•Een inhaal- en ondersteuningsprogramma is een breed begrip.

Onderdeel van het lesprogramma kan zijn dat er hardware benodigd is om leerlingen beter te kunnen begeleiden bijvoorbeeld. Dit kunnen digitale schoolborden zijn, maar ook bijvoorbeeld laptops/Chromebooks en bijbehorende software. Uiteraard kunnen wij u helpen hier een passend aanbod voor samen te stellen. Naast levering van producten kan ons team u ondersteunen bij het opzetten van de (naschoolse) activiteiten. Samen vullen we de sessies in volgens de gestelden eisen van de aanvraag.

De volgende stap
Kunt u ondersteuning gebruiken bij het vormgeven van dit plan? Neem contact op met Klaas Kuperus via 055-3017730 of via info@derekenwinkel.nl